Golf del Sol
 

 

varför golf del sol

golf resor malmö

golf del sol

en vecka golfSPELSTRATEGI LORCA GOLFKLUBB

Lorca Golf är en ung och spektakulär bana som har skapats av den välkände 
banarkitekten Dave Thomas.

Banans omväxlande och spektakulära hål har utvecklats mellan olika landplatåer, 
med olika tees, omväxlande breda och smala fairways med tuffa och snabba greener, 
bunkrar med varierade former och strategiska waste areas, liksom vattenhinder som 
utmanar ditt mod och spelstrategi. Den lätt kuperade terrängen gör banan lämplig att gå. 

Omgivningen med berg och djupa dalar är bländande vackert.
Lorca Golf utgör en  utmaning för alla spelare, professionell eller amatör på alla nivåer. 
Den läckra designen,  gör att du måste tänka till inför varje slag innan du når någon av 
greenerna, som de flesta har strategiskt placerade bunkrar.
Banan spelas relativt kort från främre tee´s, vill du sträcka ut så är det klart 
långt från bakre plattan!

 

Förklaring: När det står Carry betyder det att bollen måste lyfta (flyga)  x antal
meter ifrån utslagsplatsens resp. tee.

Hål 1, par 4: Gul 332m -Blå 321m- Röd 279m

Relativt lätt öppningshål, se dock upp för vattnet på väster sida innan green.

Hål 2, par 4: Gul 258m- Blå 236m Röd -187m

Carry Gul 135m- Blå 110m- Röd 65m

Kort par 4 hål, utslaget är det viktigaste-sikta på vänstersidan

Hål 3, par 4: Gul 318m- Blå 281m- Röd 270m

Carry Gul 105m- Blå 105m- Röd 83m

Håll utslaget till höger sida fairway. Greenen vaktas av ett damm så ta rätt klubba för inspel.

Hål 4, par 3 Gul 112m- Blå 95m- Röd 77m

Inga konstigheter, ta en klubba mer än du tror- klar birdie chans

Hål 5, par 5 Gul 437m- Blå 426m- Röd 401m

Carry Gul 142m- Blå 110m- Röd 85m

Ganska lätt par 5 hål där utslaget är viktigast, håll till höger på 2:slaget det finns en bunker som vaktar vänstersidan på fairway och sen faller det in mot green – bra birdie chans igen

Hål 6, par 3 Gul 169m- Blå 152m- Röd 134m

Underbart korthål med ravin på högersida, gott om plats på vänster sida.

Hål 7, par 5 Gul 421m- Blå 396m- Röd 334m

Inga konstigheter, inga raviner utan spela rakt mot green hela tiden.

Hål 8 par 3 Gul 156m- Blå 119m- Röd 108m

Carry Gul 98m -Blå 86m- Röd 67m

Ännu ett fint par 3-hål, svårigheten består av att greenen ligger upphöjd och en ravin skall passeras så ta mer klubba än du tror.

Hål 9 par 4 Gul 329m- Blå 312m -Röd 301m

Carry Gul 115m- Blå 89m -Röd 81m

Vackert par 4-hål med utslagsplatsen högt över fairway som leder in mot klubbhuset – sikta på höger sidan av fairway

Hål 10 par 3 Gul 92m -Blå 77m- Röd 69m

Kort par 3-hål där precision är viktig – håll vänster då allt faller ifrån berget – snabb green

Hål 11 par 4 Gul/Blå 239m -Röd 235m

Carry Gul/Blå 55m- Röd 52m

Egentligen ett par 5 hål där vi placerat utslagsplatsen längre fram så det blivit ett kort par 4-hål där både eagle eller birdiechans ligger i potten. MEN dubbel-bogeyn ligger och lurar om ni inte håller er på fairway.

Hål 12 par 3 Gul 161m -Blå 140m -Röd 115m

Carry Gul 119m- Blå 94m -Röd 80m

Underbart men tufft par 3-hål med stor mottagande green.

Hål 13 Par 4 Gul 292m- Blå 267m- Röd 251m

Carry Gul 98m- Blå 90m- Röd 84m
 
Svårt par 4-hål med out till vänster och sidovatten på höger sida men brett landningsområde med tee högt placerad.

Hål 14 par 4 Gul 306m- Blå 279m -Röd 258m

Carry Gul 100m -Blå 80m- Röd 60m

Ännu ett fint par 4-hål med generös fairway, dogleg höger -  ganska god birdiechans men se upp för den ondulerade greenen.

Hål 15 par 4 Gul 329m -Blå 305m -Röd 286 m

Banans signatur hål med generös fairway, inspel till en ö-green

Hål 16 par 5 Gul 437m -Blå 405m -Röd 382m

Inga konstigheter, ganska enkelt par 5-hål som inte bjuder på större svårigheter.

 

Hål 17 Par 4 Gul 338m -Blå 306m- Röd 287m

Upplevs av många som banans svåraste hål. Är ett underbart och vackert par 4-hål där nyckeln till framgång är att lägga utslaget så nära ravinen som möjligt för att få ett enklare slag in mot greenområdet, sikta inspelet mot högersidan.

Hål 18 par 4 Gul 301m- Blå 248m- Röd 218m

Carry Gul 135m -Blå 92m -Röd 55m

Härligt avslutningshål som kan bli kostsamt. Håll till höger både från tee samt inspel mot en green som faller kraftigt ifrån höger och vaktas av vatten på vänstersidan.